Lær mer 2017-11-21T09:21:22+00:00

Om prostatakreft

Prostatakreft er den hyppigste kreftformen blant menn og rammer 1 av 7 menn før fylte 75 år. Årlig får ca 5000 norske menn sykdommen og det estimeres at ca 30 000 er behandlet eller lever med sykdommen.

Prostatakjertelen er en seksualkjertel på størrelse med en kastanjenøtt og har som funksjon å lage et stoff for å gjøre sædvæsken mer flytende. Kjertelen er plasser rundt urinrøret og ligger inntil endetarmen. For mange menn vil prostatakjertelen vokse gradvis fra ca. 40 års alderen av.

Prostataspesifikt antigen (PSA) er et stoff som kun produseres i prostatakjertelen. Stoffet kan spores i blodet gjennom en blodprøve. En økning i PSA-nivået kan eksempelvis skyldes en infeksjon eller vekst av godartet eller ondartet natur. En PSA-prøve kan ikke påvise kreft – kun indikere at noe bør undersøkes nærmere.

Godartet vekst av prostata kalles benign prostatahyperplasti (BHP). Dette er ikke det samme som prostatakreft og det utvikler ikke nødvendigvis til kreft. Veksten fører til gradvis avklemming av urinrøret som gir vannlatingsproblemer. Dette er en svært vanlig årsak til vannlatingsproblemer hos menn.

Prostatakreft kan deles inn i ulike stadier. I første stadium er sykdommen lokal; svulsten vokser bare innenfor selve prostata. Neste stadium er regionalt, dvs. at svulsten har vokst inn i nærliggende organer som blære, sædleder, urinrør og endetarm, eller den har spredt seg til lymfeknutene i bekkenet. Tredje stadium har vi når kreften har spredt seg til andre steder i kroppen, for eksempel til skjelettet.

Rundt 10 % av prostatakrefttilfellene har bakgrunn i arvelig disposisjon. Familiær opphopning er en sterk risikofaktor. Hvis en eller flere i familien får prostatakreft i relativt ung alder, kan dette særlig peke mot at sykdommen er arvelig. Mutasjon i brystkreftgenet BRCA2 gir spesielt økt risiko. Menn med denne genfeilen har 20 ganger økt risiko før 60-årsalder. Menn som har kvinnelige slektninger med tidlig brystkreft eller eggstokkreft i familien, bør derfor være oppmerksomme på arvelig risiko for prostatakreft.

De to hovedformene for kurativ behandling av prostatakreft er kirurgi og stålebehandling. Begge formene kan ha alvorlige bivirkninger. Ved kirurgi er det fare for å få ereksjonssvikt og urinlekkasje. Ved strålebehandling er det spesielt risiko for problemer med endetarmen som er problemet, men ereksjonssvikt kan også forekomme.

Screening har lenge vært diskutert i medisinske fagmiljøer. Bakgrunnen er avveiningen mellom å behandle for mange eller for få pasienter. Dette problemet oppstår fordi man ikke har hatt gode metoder for å vurdere den enkelte manns risiko. Man har derfor målt den enkelte mot et snitt i befolkningen som gjør at noen menn feilaktig blir vurdert til å ha for høy eller for lav risiko for prostatakreft.

Clever Health følger retningslinjene til Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av prostatakreft:
PSA-test kan tilbys pasienten på individuell basis, men skal ikke tas uten at pasienten er fullt informert om fordeler og ulemper“.

Offisielle kilder finner du her:
Helsedirektoratet
Kreftforeningen

Einar Christiansen
Clever Health følger deg over tid

Om tjenesten vår

Clever-tjenesten er utviklet av norske spesialister innen prostatakreft. Hensikten er å sikre deg den beste oppfølgingen på en effektiv og praktisk måte. Legene bak tjenesten har lang erfaring med diagnostikk og behandling av prostatakreft. Clever er laget for å gi deg rett oppfølging til rett tid, slik at du ikke behøver bekymre deg.

Prostatakreft kan ta mange former og det kan være vanskelig å avgjøre hva som er best for den enkelte mann. Derfor er det viktig å ha tilgang på ekspertise og råd som gir trygghet.  

For de som trenger behandling er det viktig at dette gjøres tidlig, når sjansen er størst for kurativ behandling. For de som ikke bør behandles er det viktig å føle trygghet rundt denne avgjørelsen, slik at man føler seg i stand til å leve med sykdommen. Vår oppgave er å hjelpe deg til den avgjørelsen som er best for deg og din situasjon.

Første året tar du 3 blodprøver og deretter er det normalt 1-2 prøver per år. Alle blodprøver er inkludert i programmet. Dersom du behøver henvisning til videre undersøkelse får du det av oss. Henvisningen kan brukes både i det offentlige og private helsevesenet.

Ved å samle inn prøver strukturert over tid bygger vi en medisinsk profil for deg. Normalt måles slike blodprøver mot et snitt i befolkningen og ikke mot ditt eget referansenivå. Gjennom din medisinske profil får ekspertene hos oss en bedre innsikt i din unike situasjon og et bedre utgangspunkt for å gi deg oppfølging.

PSA-nivå kan variere mye fra mann til mann. Det er derfor liten verdi i å kun vurdere en enkelt PSA-prøve uten å kjenne din utvikling.

Hos Clever jobber vi for å gjøre prostatakreft om fra en potensielt dødelig sykdom til en kronisk sykdom som man kan leve med uten tap av livskvalitet. For å oppnå dette behøver vi innsikt i den enkeltes risiko og utvikling slik at vi kan gi personlig tilpasset oppfølging.

Forskjellen mellom Clever Health og fastlegen

Hos oss tar du blodprøver etter en strukturert plan. Dette gjør at vi kan analysere din personlige utvikling, som  gir oss en bedre forståelse av din risiko.

Fastlegen har som oftest kun enkeltprøver og må derfor sammenligne med gjennomsnitt for befolkningen. Fordi det er et stort spenn i hva som er normalt for hver mann blir dette upresist.

Hos oss analyseres prøvene av spesialister innen prostatakreft.

Noen fastleger kan mye om prostatakreft, men de færreste har mulighet til å fordype seg i emnet.

Hos oss går du rett til lab for prøvetaking. Noen kan også ta prøve på arbeidsplassen.

Avhengig av fastlegen kan du måtte gå til legetime både før og etter prøvetaking. I tillegg til kan selve prøvetaking foregå på et annet sted.

Hos oss blir du kalt inn til prøve når tiden er inne. Du velger selv hvilket prøvested som passer best.

Fastlegen har som oftest ikke anledning til å kalle deg inn. Du må derfor organisere oppfølgingen selv.

Hos oss har du alltid tilgang til dine data gjennom en sikker app med pålogging via BankID.

Hos fastlegen er informasjonen lagret hos legen. Hvis du bytter fastlege må du selv sørge for at tidligere prøveresultater følger med.

Hos oss er ikke fingersjekken (palpasjon) en del av den faste prøvetakingen. Det utføres kun hvis det er tegn til at det behøves utvidet kontroll.

Fastlegen gjennomfører fingersjekken som en del av sin standard kontroll. Siden man ikke kan basere seg på strukturert prøvetaking behøver

Hos oss kan du donere data for å hjelpe forskere med å forbedre oppdagelse, oppfølging og behandling av prostatakreft. Det er frivillig å dele slike data og du kan når som helst trekke ditt samtykke hvis du ønsker.

Clever Health rød logo